Monday, December 31, 2012

Sunday, December 2, 2012

Mari Sedekah Dengan Ikhlas

    Ketika berbelanja disebuah toko, si kasir bertanya kepada pembeli : “ Yang kembalian 200 perak boleh disumbankan kesini ( Dia menun...